UnknownUnicorn311528

EUR/JPY 4H 03-07-2020

เพิ่มขึ้น
FX:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
ราคาพุ่งลงใส่ Support Trendline แล้วไม่ผ่านราคาดีดตัวกลับเข้ามาอยู่ในแชนแนลขาขึ้นตามเดิม มองว่าราคาจะขึ้นต่อ ตั้ง SL TP ตามภาพ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ