BOYBERM

EURJPY - LONG SETUP

เพิ่มขึ้น
FX:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
1. H1 Break Market Structure
2. Channel ขาขึ้นมีการฟอร์มตัว
3. ใน TF เล็ก เริ่มมีอาการฟอร์มตัว Low ยก

Risk แค่ 0.5% เนื่องจากสวนเทรนด์ H4
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ