OANDA:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
EURJPY มองว่าราคาอาจจะกำลังทำแพทเทิร์น H&S ซึ่งบริเวณไหล่ขวา ถ้าปรับไปดูใน TF ที่ต่ำกว่า จะเห็นว่าตรงกับบริเวณจุด D ของฮาร์โมนิคแพทเทิร์น ABCD พอดี บวกกับช่วงที่ราคาปัจจุบันกำลังอยู่บริเวณแนวต้าน week ด้วย อาจจะทำให้ราคาเกิดการกลับตัวตรงบริเวณไหล่ขวาได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ