OmekaFundFX

EURJPY H1 Buy

เพิ่มขึ้น
FX:EURJPY   ยูโร / เยนญี่ปุ่น
OMEKA แนวทางเทรด คู่ EURJPY ในวันนี้ มอง Buy สั้นๆ สำหรับคู่ EURJPY

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ