OANDA:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
ที่ Timeframe 1D ราคาได้เคลื่อนที่ตามแนวเทรนไลน์ลงมา อย่างไรก็ตามมีสัญญาณการ Breakout ขึ้นมา มีความเป็นได้ที่จะได้เห็นเทรนการขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ