GameSrc

Long สั้นๆ

เพิ่มขึ้น
FX:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
เปิดสถานะซื้อสั้นๆ เนื่องจากเทรนไลน์นี้

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ