Hybrid_Trader

EURGBP รอเบรค W4

เพิ่มขึ้น
FX:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
EURGBP ทำการปรับในรูปแบบ Flat จบลงแล้ว รอเบรค W4 ค่อย Buy ครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ