MeowMeow_Trader

EURGBP H4

เพิ่มขึ้น
MeowMeow_Trader Updated   
FX:EURGBP   ยูโร / ปอนด์อังกฤษ
หากราคาทดสอบแนวรับไม่ผ่านและมีการทำ Higher Low มองว่าราคามีโอกาสทดสอบ High หากมีท่าทีไไม่ผ่านแนะนำ Take Profit ออกไปก่อน
ส่วนตันแล้วมองเป้าหมายที่แนวต้านด้านบน
ความคิดเห็น: อันนี้อัพซ้ำนะครับ ถือว่าเพิ่มเติมมุมมองที่อัพไว้อันเดิม
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ