JayZz

ขาลงของ eurchf

ลดลง
FX:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
ใน time frame 4H ได้มี inside bar มีเป้าอยู่ 2 TP ตามภาพ R:R 3 กับ 6
อาจจะเป็นคลื่น 5 ซึ่งเป็นคลื่นสุดท้าย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ