FX:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
eurchf1h
sell
ปิดการเทรด: ถึงเป้าหมายการทำกำไร: sl=.110400
tp1=1.09739
tp2=1.09.357
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ