pramwerayut

บทวิเคราะห์ EURCHF 14/ 01 /65 ด้วย Supply key Level

ลดลง
OANDA:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
ใช้ทฤษฏี คลื่นยืด และคลื่นพักตัว จากอัตราส่วน Fibo

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ