FOREXCOM:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
ราคาไม่สามารถทะลุแนวต้านใหญ่ไปได้ เป็นขาลง
หากราคาปิดต่ำกว่า 1.08850 sell ตั้ง sell stop ไว้

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ