Chanayut

ไอเดีย Zone Trade EUR/CHF

OANDA:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
โซนที่ผมสนใจที่จะเข้าเทรด ขา D ของ Harmonic Dragon ไปจบที่โซน 0.9680 ซึ่งเป็นโซนที่มีความต้องการซื้อ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ