mtuser

EURCHF

ลดลง
mtuser ที่อัปเดต:   
FX:EURCHF   ยูโร / สวิสฟรังก์
1H div น่าจะลงได้มากกว่านี้
1H ปิดต่ำกว่า bb
15 csm
TP Div

ทดลองจด..
ออเดอร์ถูกยกเลิก:
ตกรถ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ