OANDA:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
EURCAD ได้มีการปรับตัวขึ้นมาทดสอบที่ Supply Area และมีสัญญาณจากแท่งเทียนกลับตัวลง แนวโน้มมีโอกาสปรับตัวลงมา แต่อาจจะมีการ Retest ขึ้นไปอีกรอบก่อนจะมองว่าลง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ