FX:EURCAD   ยูโร / ดอลลาร์แคนนาดา
ตัวนี้ผมรอบายนะครับ ถ้าราคาลงมา เนื่องด้วยเป็น D point Gartley ครับผม SL ที่ Low นะครับ

ส่วนถ้าราคาขึ้นไปเลย ผมจะมองที่แถวๆ 1.53352 ก่อนว่าชนแล้วมีลักษณะอาการแบบไหน มี Reversal P. หรือไม่ ถ้ามีก็อาจจะหาจังหวะเล่นครับ แต่ถ้าไม่มีไปรอเล่นที่ 1.54444 เนื่องด้วยเป็น D point Bat P. นั่งเอง


คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ