FX:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ถ้าราคากลับมาทำราคาที่ไม่สูงกว่า 1.638 ถือว่าการ เข้าขายมีความปลอดภัย
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ