theoris

ซื้อ EURAUD ทดสอบระบบ Stoploss ลึก

เพิ่มขึ้น
theoris ที่อัปเดต:   
FX:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
S/L 195 pips
T/P 1000 pips
หรือ จากจากการปิดของอินเดเคเตอร์

*** ทดสอบ Stoploss กว้างมาก ทำให้ต้องคำนวน Lot ให้เหมาะกับ %Risk
ความคิดเห็น:
+288 pips TP 1
ปิดก่อน ครึ่งนึงและเลื่อน sl นะครับ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ