Hybrid_Trader

EURAUD Ending diagonal Focus Buy

เพิ่มขึ้น
FX:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ราคาปัจจุบันปรับตัวมาอยู่ในช่วง Corrective phase Wc ทำ Pattern Ending diagonal รอ Price action หรือ braeak trendline ค่อย buy ตามครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ