FX:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ตอนนี้ราคาอยู่ในจุดที่รอจะทำขาขึ้นสั้นๆ หรือจะลงต่อเนื่อง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ