FX:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
ถ้ากราฟ มีสัญาณกลับตัวขึ้น บริเซณแนวรับนี้สามารถ มองบายได้ และเมื่อกลับไปเทส แนวรับเดิม ใช้โซนตรงนั้นเป็น โซน sell เมื่อมี สัญญาณกลับตัวลง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ