ThaiTalkForex

วิเคราะห์แนวโน้มคู่ EURAUD D1 By Harmonic System

FX:EURAUD   ยูโร / ดอลลาร์ออสเตรเลีย
วิเคราะห์แนวโน้มคู่ EURAUD D1 By Harmonic System

เข้า BUY ที่ระดับ 78.60% ที่ราคา 1.53775

SL ล่างจุด X ที่ราคา 1.51551

จุดทำกำไร 2 ระดับ

TP1: 1.56344

TP2: 1.58276

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ