KhunTC

ETHUSDTPERP 21/11/21

เพิ่มขึ้น
BINANCE:ETHUSDTPERP   Ethereum / TetherUS PERPETUAL FUTURES
#ดมกาวดูกราฟ
ETHUSDT ขึ้นมาผ่านกรอบปรับฐานและฟิโบของ 5 นาทีจนสุดทาง แล้วมีการสร้างกรอบปรับฐานใหม่ หลังจากนั้นมีการ pull back กลับมาทำสอบกรอบ และทำให้ Stochastic 1h เข้า OS ซึ่งทำให้หาเป้าขาขึ้นของฟิโบ 1h ได้ดังภาพ
ส่วนตัวมองว่าเป็นการขึ้น แฃะตอนนี้ราคามีการพักตัวอยู่ระหว่างฟิโบ 1.618 หากเบรกได้เป้าถัดไปอยู่ที่ 2.618 และน่าจะมีการย่อลง C
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ