HumanGraphy

TRUNCATED ZIGZAG : Wave Label

เพิ่มขึ้น
BINANCE:ETHUSDT   Ethereum / TetherUS
Sub Wave Scenario หนึ่งในเคสที่เป็นไปได้ คือ Truncated Zigzag

Truncated Zigzag ประกอบไปด้วยชุดคลื่นสวิงลง ABC ที่ B พักน้อย และทั้ง เวฟ A และ C ประกอบด้วย 5 คลื่นย่อย.. ลักษณะที่สำคัญของ Truncated Zigzag คือเวฟ C สั้น(เมื่อเทียบกับเวฟ A) แต่ก็ไม่ควรสั้นกว่า 61.8% ของเวฟ A... และตามภาพเข้าตามเงื่อนไขทั้งหมด จึงเป็นเหตุผลกับการให้น้ำหนักว่าจบชุดลง ABC แล้วอย่างน้อยหนึ่งชุด >>มีโอกาสเปลี่ยนทิศทางนั่นเอง

ไอเดียที่เกี่ยวข้อง

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ