chokangest

ETH_27-Oct-2021

chokangest Updated   
FTX:ETHUSDT   Ethereum / USD Tether
บันทึกข้อมูล
RSI ใช้บอกแรงซื้อ แรงขาย
ATR = บอกการเวี่ยงของราคา

ความคิดเห็น: รอลุ้นว่า ราคาจะไปถึง 4653 หรือไหม
ความคิดเห็น: 🥶ตอนนี้ ราคาวิ่งอยู่แถว แนวต้านที่ 3939
😇ตอนนี้ ภวานาว่า ขอให้ราคาวิ่งอยู่แถวนี้จน RSI ต่ำลงไปได้ด้วยเทอญ

🎓ราคาวิ่งอยู่ที่เดิม แล้ว RSI มี slope ต่ำลง นั้นแสดง ณ จุดนั้นเป็น แนวรับที่แข็งแรงพอสมควร
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ