chokangest

ETH_03-Nov-2021

chokangest Updated   
FTX:ETHUSDT   Ethereum / USD Tether
MA = ตัวแทนของราคา ETH
RSI = ใช้ดูอารมณ์ตลาด ว่า แรงซื้อ แรงขายเป็นอย่างไร
ATR = ดูการแกว่ง ตลาดซึม slope ของ ATR จะต่ำ slope สูงแสดงว่าเกิด เทรน

ในมุมมองส่วนตัวนั้น Technical analysis คือเครื่องวัด ไม่ใช้เครื่องมือในการคาดการณ์
เช่น รถ มี มาตรแสดงความเร็ว ทำเราทราบว่า ตอนนี้รถเราขับที่ความเร็วเท่าไรแล้ว
ความคิดเห็น: ETH price level = 4653 น่าจะเป็นแนวต้านที่สำคัญ
จุดนี้ อาจมีการย่อ ของราคาเกิดขึ้นได้
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ