BTCthai

"ซื้อ" ETH

เพิ่มขึ้น
BTCthai Updated   
BITFINEX:ETHUSD   อีเธอร์เลียม/ดอลลาร์
เนื่องจาก ETH มี price action ที่ แข้งที่สุดใน BIG 3 ผมแนะนำให้ซื้อในเวลาที่ราคาย่อลงมา

BITFINEX:ETHUSD

เช้าวันนี้ ETH ได้ลงมาถึงแนวรับตาม trendline ที่เห็น และน่าจะแด้งกลับไปทีราคา target $743 ภายใน 1-2 อาทิตย์
ความคิดเห็น: ขายไปครึ่งนึงและเลื่อน stop-loss ขึ้นมาเพราะ BTC ยังไม่ break $9400 และมีโอกาศที่จะปลับถถานอีกรอบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ