MWSFX

ต้องทำใจกับ Ehterium

เพิ่มขึ้น
BITFINEX:ETHUSD   อีเธอร์เลียม/ดอลลาร์
ตอนนี้ราคากำลังจะทำเวฟขาขึ้น เพื่อทำโครงสร้าง Flat ให้ครบ ก่อนที่จะกลับลงไปอีกครั้งหนึ่งด้วยการทำ low อีก

ช่วงตอนนี้ ขาขึ้นพร้อมที่จะเกิดได้ทุกเมื่อ แต่ต้แงเข้าใจว่า นี่ยังไม่ใช่ขาขึ้นที่จะทำ new high ให้คนรวย.......นี่แค่เป็นการทำ เวฟ c ชอง Correction ABC ให้ครบ ก่อนจะร่วงไป ทำ low ใหม่สำหรับปีนี้

.....ถ้าราคาทำอะไรที่ไม่ซับซ้อนมาก ขาขึ้นที่ใหญ่กว่า จะมาหลังจากที่มีการทำ new low ของปีนี้อีกครั้งก่อน.....

วางแผนเข้า ออกให้ดี เพราะตอนนี้ต้องทำใจ ว่ามันยังไม่น่าจะไป new high และยังไม่ใช่ เทรนขาขึ้น

ติดตาามดูใน youtube อย่างละเอียดได้ https://youtu.be/FODKBP6MsIY
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ