Noppagon

เริ่มเบื่อละ รอบนี้ เจอหมี แต่btc ไม่เจออะไรเลย ตัดสินใจกัน

ลดลง
BITMEX:ETHUSD   None
เจอ หมีในเหรียญ ย่อย ผลออกมา มักจะโดนกราฟ btc ลบผล ออกหมด
*น่าเบื่อสุดๆ
*กราฟ eth บอก ทุบ แต่btc กราฟ บอก เฉยๆsiteway

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ