prajobv

Por : Technical Analysis

ลดลง
BXTH:ETHTHB   None
Ethereum (ETHTHB)

ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟรายวัน ราคา ETHTHB มีทิศทางปรับตัวลดลงหลังราคาปรับตัวขึ้นทำราคาสูงที่ 21,443 บาท ราคาปรับตัวขึ้นแต่ปริมาณการซื้อขายลดลง แรงขายระยะสั้นที่มีออกมาฉุดราคามีทิศทางปรับตัวลดลงเข้าหาแนวรับของจุดต่ำเก่าที่ 18,200 บาท
การวิเคราะห์แนวรับด้วย Fibonacci number จะได้ แนวรับดังนี้
38.2%, 50.0% และ 61.8% Fibonacci retracement อยู่ที่ 18,142 บาท, 16,874 บาท และ 15,606 บาท ตามลำดับ และ
61.8%, 100.0% และ 161.8% Fibonacci projection อยู่ที่ 18,940 บาท, 17,394 บาท และ 14,891 บาท ตามลำดับ
ทิศทางราคา ETHTHB ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 21,114 – 21,443 บาท และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 19,750 – 18,940 บาท

สรุป
ราคา ETHTHB ระยะสั้นมีทิศทางปรับตัวลงเข้าหาแนวรับที่ 18,200 – 18,142 บาท เข้าซื้อเมื่อเกิดสัญญาณ Bullish divergence หรือ เกิดสัญญาณขายมากเกินของ RSI บนกราฟราย 4 ชั่วโมง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ