prajobv

Por : Technical Analysis

ลดลง
BXTH:ETHTHB   None
Ethereum ( ETHTHB )

ปัจจัยทางเทคนิค
จากกราฟราย 4 ชั่วโมง ราคา ETHTHB ดิ่งลงเข้าหาแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 18,640 บาท หลังราคาวิ่งขึ้นทำราคาสูงที่ 22,249 บาท แท่งเทียนเกิดเป็นโดจิร่วมกับการเกิดสัญญาณ Bearish Divergence ของ RSI เมื่อนำราคาสูงที่ 22,249 บาท และราคาต่ำที่ 11,500 บาท มาวิเคราะห์จะได้แนวรับ 38.2%, 50.0% และ 61.8% Fibonacci retracement ที่ 18,142 บาท, 16,874 บาท และ 15,606 บาท ตามลำดับ
ทิศทางราคา ETHTHB ระยะสั้น มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 20,850 – 21,208 บาท และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 18,640 – 18,142 บาท

สรุป
ระยะสั้นราคาจะปรับตัวเข้าหาแนวรับที่ 18,640 – 18,142 บาท ควรรอสัญญาณ Bullish divergence ของ RSI บนกราฟราย 4 ชั่วโมงก่อนเข้าซื้อ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ