prajobv

Por : Technical Analysis

ลดลง
BXTH:ETHTHB   None
ปัจจัยทางเทคนิค

จากกราฟรายวัน ราคา ETHTHB อ่อนตัวลงหลังปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้าน 38.2% Fibonacci retracement ที่ 19,137 บาท (คำนวณระหว่างราคาสูงที่ 31,493 บาทกับราคาต่ำที่ 11,500 บาท) แท่งเทียนเกิดเป็น Harami ราคามีแนวโน้มที่จะจบคลื่นส่ง (Impulse wave) คลื่น i) ราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงเป็นคลื่นปรับ (Corrective wave) คลื่น ii) โดยมีช่องแนวขาขึ้นทำหน้าที่เป็นแนวรับอยู่ที่ 17,500 บาท และมีแนวรับ 38.2%, 50.0% และ 61.8% Fibonacci retracement อยู่ที่ 16,660 บาท, 15,675 บาท และ 14,698 บาท ตามลำดับ (คำนวณระหว่าง 11,500 บาท กับ 19850 บาท)
ทิศทางราคา ETHTHB ระยะสั้น (1 – 3 สัปดาห์) มีกรอบแนวต้านอยู่ที่ 19,287 – 19,850 บาท และมีกรอบแนวรับอยู่ที่ 17,690 – 17,202 บาท

สรุป
กรณีที่ขายทำกำไรไปที่แนวต้าน 19,137 บาท รอสัญญาณซื้อเมื่อราคาปรับลดลงเข้าหาแนวรับที่ 16,660 บาท, 15,675 บาท และ 14,698 บาท ตามลำดับ และเกิดสัญญาณ Bullish divergence ของ RSI จากกราฟราย 4 ชั่วโมง
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ