BINANCE:ETHPERP   ETH Perpetual Futures Contract
เดือนตุลา ETH จะมีการอัพเกรด Altair น่าจะส่งผลดี สนับสนุนขาขึ้น
และการที่ เคธี วูด จะลงทุน ETH ในสัดส่วน 40 ของพอท
นักลงทุน และสถาบัน จะมีความมั่นใจมากขึ้น

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ