SkerWalky

ETH Moon's Signal 01/08/2023 ราคาต่ำกว่าจุดตัดขาดทุนให้ "ขาย"!!!

ลดลง
BINANCE:ETHBUSD   Ethereum / Binance USD
ETH ราคาต่ำกว่าจุดขาดทุนแล้วควร "ขาย" ออกไปก่อน รอเข้าเมื่อมีสัญญาณรอบใหม่ปลอดภัยที่สุดครับ
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ