SuphasitSribuaai

ETC Ethereum classic เหรียญที่ยังไม่ถูกลาก

เพิ่มขึ้น
BITFINEX:ETCBTC   อีเธอเรียม คลาสสิค / บิทคอยน์
ETC เหรียญที่ควรถือไว้ จากการดู volume แล้วเห็นได้ชัดเจนว่ามีการเก็บของอย่างมากอยู่ตลอดเวลา และพร้อมที่จะขึ้นในอีกไม่นาน
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ