k_chakrit

ETC มีแนวโน้มกลับตัวขึ้น

SET:ETC   EARTH TECH ENVIRONMENT PLC
ราคาของหุ้น ETC มีแรงซื้อเข้ามามากทำให้เกิด Demand Zone หลังจากที่ราคามีการลงมาอย่างมาก และราคาได้กลับลงมาทดสิบ Demand Zone ข้างต้น ทำให้ราคามีโอกาสกลับตัวขึ้น

จุดเข้าเพื่อซื้อที่ราคา 1.78
จุดตัวขาดทุน 1.51
จุดขาย 2.24
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ