Coach_Jay_Academy

ตัวอย่างการวางแผนเทรดหุ้น ESSO 10 สค 63

การศึกษา
SET:ESSO   ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ไม่ได้ชี้นำให้ซื้อหรือขายหุ้นแต่อย่างใด เพียงแต่แชร์วิธีการวางแผนในการเทรดหุ้น
การลงทุน มีทั้งกำไรและโอกาสที่จะขาดทุน การวางแผนเทรดจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ