nipart

ESSO เบรคเส้นกดได้แล้ว แต่เหมือนยังไม่มีแรง

SET:ESSO   ESSO (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
เบรคเส้นกดได้แล้ว เหมือนแรงไม่มี แต่ยังดีที่พักตัวบนเส้นกดได้ แนวรับ 8.45 7.85 ถ้าน้ำมันดีดก็ลุ้นขึ้นไปแตะ 9.7 บาทได้
หลุดเส้นเทรนด์ไลน์ SL ก่อน ซื้อสะสมแนวเส้นเทรนด์ไลน์
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ