Nimmano

ERW, CENTEL ขึ้นเพราะกำไรได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

เพิ่มขึ้น
SET:ERW   THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
ERW , CENTEL ขึ้นเพราะกำไรได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และราคาหุ้นได้ลงมารับรู้ข่าวร้ายไปหมดแล้ว จึงเป็นจุดสนใจที่จะเข้าไปเก็งกำไรกับการฟื้นตัวของกลุ่มโรงแรมอีกครั้ง

Uttaya Jaroenkitwanit
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ