yuttapongtrader

ERW หุ้นโรงแรม น่าเข้า

SET:ERW   THE ERAWAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
มองว่า ถ้าเปิดประเทศได้ หุ้นโรงแรม และหุ้นท่องเที่ยว จะกลับมาดีขึ้น
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ