Thatchai789

epg

เพิ่มขึ้น
SET:EPG   EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
ตอนนี้ทำนิวไฮแล้ว และขาย่อก็จบแล้วอีกประมาณ 29 วัน ราคามีโฮกาสไป 8.30

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ