Thatchai789

epg

เพิ่มขึ้น
SET:EPG   EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
ตอนนี้มองได้ 2 แบบ
1.ราคาสามารถวิ่งขึ้นไปได้เลย แต่ราคาห้ามลงมาต่ำว่า 4.60
2.ถ้าราคาลงมาต่ำกว่า 4.60 อาจจะรอรับแถวกรอบ

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ