kunanon1997

EPG

เพิ่มขึ้น
SET:EPG   EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
EPG พิจารณาราคาในทามเฟรม Weekly ราคาได้ขึ้นมาทดสอบบริเวณ 12.5 มองว่าราคาอาจมีการย่อทีบริเวณ 12.0 เป็นบริเวณพิจารณาซื้อได้ ซึ่งบริเวณสุดท้ายคือแนวรับถัดมา 10.3 - 11.1 ในการเก็บสะสม จุดพิจารณาการตัดขาดทุน ราคาไม่ควรหลุดต่ำกว่า 10.3
เป้าหมายแรกในการทำกำไรคือ high เดิม 13.7 หากผ่านไปได้มีโอกาสไปทดสอบที่ 15.0
กลยุทธ์ : เมื่อราคามีการย่อตัวทำการซื้อสะสม แต่ราคาไม่ควรหลุด 10.3
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ