WaveRiders

EPG

เพิ่มขึ้น
SET:EPG   EASTERN POLYMER GROUP PUBLIC COMPANY
EPG , day
ทรงกราฟดูดี ถ้า newhigh 7.3 ได้จะมีโอกาสเป็น Flag Pattern
ราคาก็น่าจะวิ่งขึ้นไปได้ แต่ดู AO ยังไม่ค่อยมีกำลังมากนัก
มองระดับแรกเอาไว้ก่อนที่ Retrace 78.6% ซ้อนกับ Projection 78.6%
ถ้าไปต่อได้ก็ดูระดับถัดไป 88.6% ซ้อน 100%

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ