mooham2011

EPCO พักตัว

การศึกษา
SET:EPCO   None
จำนวนเข้าชม 29
0
EPCO breakout ออกจากฐานราคาด้านล้างขึ้นมาแล้วก็มาพักตัวเป็นกรอบ พักตัวค่อนข้างใช้ได้ volume ลดลงเรื่อยๆ ควรจะยืนแถวนี้ให้ได้จะดูดี ต้องติดตามดูต่อไป