mooham2011

EPCO พักตัว

การศึกษา
SET:EPCO   None
EPCO breakout ออกจากฐานราคาด้านล้างขึ้นมาแล้วก็มาพักตัวเป็นกรอบ พักตัวค่อนข้างใช้ได้ volume ลดลงเรื่อยๆ ควรจะยืนแถวนี้ให้ได้จะดูดี ต้องติดตามดูต่อไป
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ