ApipongWin

EGCO BREAK 186 !!!

เพิ่มขึ้น
SET:EGCO   ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO
EGCO BREAK วอลุ่มเข้า กำไรเติบโต แต่หุ้นไฟฟ้ามีความน่าห่วงเรื่องกำไรรายได้ที่ไม่มั่นคง ถ้าหมดสัมปทาน EGCO
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ