WaveRiders

EGCO up

เพิ่มขึ้น
SET:EGCO   ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
EGCO วิ่งขึ้นมานาน ยังไม่ตก trendline ก็ยังน่จะขึ้นไปต่อได้อีก
ลุ้นกันยาวๆ ไป

#WaveRiders

คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ