yuttapongtrader

ECGO เตรียมบินหรือยัง

SET:EGCO   ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO
EGCO น่าเข้า วอลุ่มมี ตรงนี้ไม่เสียเปรียบครับ
มองว่า มีโอก่ากลับขึ้นไปทำไอที่ 200฿
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ