mtuser

EGCO|10/02/2021

เพิ่มขึ้น
mtuser ที่อัปเดต:   
SET:EGCO   ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO
ทดลองจด
ความคิดเห็น:
เดาๆ ว่า 196-198.5
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ