SET:EGCO   ELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO
กลับไปยืน 178 ได้ก็มีโอกาสไป 188.5 และ 191 ตามลำดับ
แต่ถ้าหลุด 178 ก็อาจไปเจอกันที่ 169
คำจำกัดสิทธิ์ความรับผิดชอบ

ข้อมูลและบทความไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมทางการเงิน, การลงทุน, การซื้อขาย, ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำประเภทอื่น ๆ ที่ให้หรือรับรองโดย TradingView อ่านเพิ่มเติมที่ เงื่อนไขการใช้บริการ